2013 - Bratři ze Soluně

Divadelní hra „Bratři ze Soluně“ je věnována velkým postavám evropských dějin, které známe pod jmény Cyril a Metoděj. Jejich příchod na Velkou Moravu významně ovlivnil životy lidí v naší zemi a zařadil naše předky mezi evropské kulturní národy. Od příchodu obou bratrů letos uběhne 1150 let.

Divadelní hra „Bratři ze Soluně“ zachycuje některé důležité události ze života obou věrozvěstů od okamžiku, kdy jsou z ticha klášterních zdí povoláni odejít na Velkou Moravu a tam hlásat Krista. Hra popisuje první setkání s knížetem Rostislavem, slavné předání překladu Písma a ostatků svatého Klimenta, všímá si šíření křesťanské víry do Čech, kde vládl v té době kníže Bořivoj s manželkou Ludmilou a v neposlední řadě hra zachycuje těžkosti, které oba bratry provázely po celou dobu jejich misijní činnosti a se kterými se Konstantin a Metoděj museli potýkat až do své smrti. Hra je plná písniček s moderním hudebním doprovodem.

Zašová 2.6.2013 - PREMIÉRA

Vidče 16.6.2013

Kladeruby 30.6.2013

Velehrad - Dny lidí dobré vůle 4.7.2013

Nedachlebice 4.7.2013

Rožnov pod Radhoštěm, Skanzen - 6.7. 2013

Zašová 4.7.2013 - POUŤ

HOSPIC Valašské Meziříčí - 7.9.2013

Otrokovice - 24.10.2013