Premiéra hry BRATŘI ZE SOLUNĚ

04.06.2013 20:26

V neděli 2.6.2013  jsme v našem kostele „Navštívení Panny Marie“  uvedli premiéru divadelní hry „Bratři ze Soluně“ věnovanou velkým postavám evropských dějin, které známe pod jmény Cyril a Metoděj. Jejich příchod na Velkou Moravu významně ovlivnil životy lidí v naší zemi a zařadil naše předky mezi evropské kulturní národy. Od příchodu obou bratrů letos uběhne 1150 let.

Divadelní hra „Bratři ze Soluně“ zachycuje některé důležité události ze života obou věrozvěstů od okamžiku, kdy jsou z ticha klášterních zdí povoláni odejít na Velkou Moravu a tam hlásat Krista. Hra popisuje první setkání s knížetem Rostislavem, slavné předání překladu Písma a ostatků svatého Klimenta, všímá si šíření křesťanské víry do Čech, kde vládl v té době kníže Bořivoj s manželkou Ludmilou a v neposlední řadě hra zachycuje těžkosti, které oba bratry provázely po celou dobu jejich misijní činnosti a se kterými se Konstantin a Metoděj museli potýkat až do své smrti. Hra je plná písniček s moderním hudebním doprovodem.

Divadelní hru zahrajeme v Zašové ještě jednou a to na zašovské pouti po požehnání v kostele v 15.00 hod. Divadlem chceme také potěšit i farníky z Vidče, Kladerub či z Rožnova a přijali jsme pozvání na Velehrad, kde vystoupíme 4.7. v rámci „Dnů lidí dobré vůle“.   Všechna vystoupení jsou uvedenav tabulce na úvodní stránce webu.

Fotografie a videa z jednotlivých vystoupení budeme ukládat do sekce Divadlo !