Divadlo Don Bosco

04.06.2015 22:09

Začíná léto, proto Spolčo začalo nacvičovat nové divadlo.

Letos je to právě 200let od narození Dona Bosca, proto uvedeme vyprávění o životě tohoto světce.

Dovadlo premiérově uvedem na výroční zašovské pouti  5.7.2015.