DUCHOVNÍ OBNOVA S PANNOU MARIÍ ZAŠOVSKOU

09.05.2013 08:21

V úterý 7.5.2013 se v zašovském kostele uskutečnila DUCHOVNÍ OBNOVA S PANNOU MARIÍ ZAŠOVSKOU. Duchovní obnovu vedl P. Anthony Saji. Farní společenství dětí a mládeže program doprovodilo písničkami.